Looduskaitse ja elurikkus

Merealade ruumilise planeerimise tutvustamine Läänemere piirkonnas (BaltSeaPlan)

Introducing Maritime Spatial Planning in the Baltic Sea

Koduleht: http://www.baltseaplan.eu/
Kestus: jaanuar 2009 kuni jaanuar 2012
Partnerid: Saksamaa Föderaalne Meresõidu- ja Hüdrograafiaamet; Maailma Looduse Fond (WWF) Saksamaa; Mecklenburg-Vorpommerni Liiduvabariigi Transpordi-, Ehitus- ja Regionaalarengu Ministeerium; Szczecini (Poola) Veeteede Amet; Gdynia (Poole) Veeteede Amet; Gdanski Veeteede Instituut; Taani Riiklik Keskkonnauuringute Instituut; Rootsi Kuninglik Tehnoloogiainstituut; Rootsi Keskkonnaagentuur; Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut; Ranniku Uurimise ja Planeerimise Instituut (Leedu); Balti Keskkonnafoorumi Eesti, Läti ja Leedu kontorid
Rahastajad: Euroopa Liidu Läänemere piirkonna programm ja Keskkonnainvesteeringute Keskus

EL lipp            KIK Est

Projekti eesmärgiks oli toetada partnerriikides EL merenduspoliitikat integreeritud merealade ruumilise planeerimise (IMaRP) arendamist ja riiklike merestrateegiate koostamist. Projekti käigus:

  • koondati andmed merealade kasutuste, konfliktide ja loodusväärtuste kohta;
  • analüüsiti riiklikke õiguslikke raamistikke ja valdkondlikke strateegiaid ning koostati ettepanekud riiklike merestrateegiate osas;
  • töötati välja Läänemere ühtne visioon ning soovitused merealade ruumilise planeerimise kohta;
  • koostati mereala planeeringu lähtealused valitud pilootaladele, milleks Eestis on Pärnu lahe piirkond ning Hiiumaast ja Saaremaast läände jääv mereala.

Lisainfo:
Merle Kuris
+372 6597 029
merle.kuris@bef.ee

BaltSeaPlan_RGB_with_slogan