Looduskaitse ja elurikkus

Copernicuse kliimaandmeteenuse elurikkuse sektori infosüsteemi arendamise projekt (SIS Biodiversity)

Projekti kestus: märts 2019 – detsember 2020
Rahastaja: Euroopa Komisjon

Viimastel aastakümnetel on Euroopa Liit teinud suuri investeeringuid keskkonnaandmete kogumisse, genereerimisse ja säilitamisse, kasutades satelliitidelt, in situ vaatlustest ja kliimamudelite väljunditest saadud teavet. Copernicuse kliimaandmeteenuse (Copernicus Climate Change Service – C3S) programmi kaudu tehakse need andmed nüüd kättesaadavaks kesksel kliimaandmete platvormil (Climate Data Store – CDS). Sellel platvormil töötatakse välja operatiivsed kliimateenused erinevate valdkondade jaoks, sh nt vesi, energeetika, tervis, põllumajandus, elurikkus.

Elurikkuse sektori infosüsteem (Sectoral Information System to Support the Biodiversity Sector – SIS Biodiversity) on Copernicuse kliimaandmeteenuse uus komponent, mille eesmärk on pakkuda elurikkuse ja ökosüsteemiteenuste valdkonna vajadustele kohandatud kliimateavet. On selge, et elurikkus on üha enam kliimamuutuste surve all, sest need mõjutavad paljude liikide elupaiku ja ökosüsteemiteenuste tõhusust. Nende probleemidega tegelemist, näiteks ökosüsteemide taastamise või liigikaitseliste meetmete kaudu, takistab sageli asjakohase teabe puudumine tuleviku kliimatingimuste kohta.

Selle probleemi lahendamiseks töötatakse Copernicuse elurikkuse kliimateenuse (SIS Biodiversity) arendamise projektis välja kohandatud kliima-elurikkuse indikaatorid, mis annavad uusi tõendeid mineviku, praeguse ja tuleviku kliima mõjude kohta elurikkusele, toetades seega otsustusprotsesse, mis praegu seisavad silmitsi kliimaandmete puudumisega.

Uus ülemaailmne kliimaandmeteenus on üldine platvorm, mis hakkab sisaldama piisavalt paindlikke andmeid ja tööriistu, et teenindada erinevaid kasutajaid. Seda töötatakse välja, katsetatakse ja demonstreeritakse kuue konkreetse juhtumianalüüsi kaudu:
● Elupaigasobivus lakkahvidele (Leontopithecus chrysomelas) Brasiilias kliimamuutuste tingimustes;
● Põhja-Atlandi pelaagiliste kalade hooajalise leviku prognoos;
● Põhja-Euroopa rohumaade majandamise tavad kliimamuutuste kontekstis;
● Läänemere hüljeste paljunemine ja elupaigakasutus muutuvate jääoludega Läänemeres;
● Multifunktsionaalsete põlluservade vastupidavus kliimamuutustele (Hiina, Kanada);
● Troopiliste metsade/puude bioloogiline mitmekesisus Kesk-Aafrikas.

Nimetatud juhtumianalüüsid hõlmavad loomastikku ja taimestikku, maismaa- ja merekeskkonda, elurikkust ja ökosüsteemiteenuseid ning erinevaid maailma kliimavööndeid. Samuti erinevaid lõppkasutajaid, sh riigiasutusi, poliitikakujundajaid, istanduste omanikke ja eraettevõtteid. Copernicuse elurikkuse kliimaandmeteenust (SIS Biodiversity) arendavad VITO (Belgia) kliimateadlased koos elurikkuse ja ökosüsteemiteenuste valdkonna ekspertidega erinevatest riikidest.

Eestist osalevad projektis MTÜ Balti Keskkonnafoorum ja MTÜ Pro Mare. Elurikkuse kliimaandmeteenuse laiema võimalike kasutajate ringi kaasamiseks toimus 8. mail 2019 seminar Keskkonnaministeeriumis, kus tutvustati Copernicuse kliimaandmeteenust ja arendatavat elurikkuse valdkonna infosüsteemi ning küsiti osalejatelt tagasisidet kliimaandmete kasutamise ja vajaduste kohta. Seminari ettekanded ja ingliskeelse projektikirjelduse leiate siit.

Lisateave:
Merle Kuris
merle.kuris@bef.ee
+372 56 203 864
+372 6597029