Copernicuse seminaride materjalid

8. mail 2019 toimunud seminari ettekanded:

Copernicuse kliimaandmeteenuse ja – portaali ning elurikkuse valdkonna infosüsteemi arendamise projekti (SIS Biodiversity) tutvustus    Merle Kuris

Copernicuse produktide kasutamisest Riigi Ilmateenustuses    Jekaterina Služenikina

Projekti ingliskeelne kokkuvõte

 

16. juuli 2020 veebiseminari materjalid:

Sissejuhatus Copernicuse kliimaandmeteenusesse ja SIS Biodiversity projekti Merle Kuris

SIS Biodiversity indikaatorite täielik nimekiri

Elurikkuse valdkonna kliimaandmeteenuse prototüübi tutvustus (ingliskeelne video, mille koostas Julie Berckmans, VITO):

 

Oleme tänulikud, kui leiad aega täita tagasisideküsimustiku:

https://forms.gle/9rcqbDLcBMJ9UMoG8