Looduskaitse ja elurikkus

Avalikkuse ja huvirühmade teavitamine avamere tuuleparkide keskkonnamõju hindamisest

Projekti esmärk oli suurendada Eesti ekspertide, ametnike, arendajate ja laiema avalikkuse teadmisi avamere tuuleparkide keskkonnamõjudest ja nende hindamisest ning arendada nimetatud huvirühmade koostööd, et aidata kaasa tuuleenergia säästvale kasutamisele ja vältida konflikte looduskaitseliste eesmärkidega. Projekti käigus koguti taustinformatsiooni, koostatati juhend avamere tuuleparkide keskkonnamõjude hindamiseks, anti välja laiemale avalikkusele suunatud infovoldik ja korraldati info- ja aruteluseminar kõigile huvirühmadele.

Lisainfo:
Merle Kuris
Tel: +372 6 597 029
E-post: merle.kuris@bef.ee