Looduskaitse ja elurikkus

Eesti merealade loodusväärtuste inventeerimine ja seiremetoodika väljatöötamine (NEMA)

Inventory and development of monitoring programme for nature values in Estonian marine areas

Koduleht: http://nema.bef.ee/et/
Kestus:
 juuli 2014 kuni aprill 2016
Partnerid: Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut; Eesti Maaülikooli Põllumajandus- ja Keskkonnainstituut, MTÜ ProMare; Grid-Arendal Norrast; Balti Keskkonnafoorum Eesti
Rahastajad: Euroopa Majanduspiirkonna toetuste programm „Integreeritud sise- ja mereveekogude majandamine”, Keskkonnainvesteeringute Keskus

EEA+Grants+-+JPGKIK Est

Projekt NEMA aitas täpsustada merepõhja elupaikade ja merelindude levikut Eesti majandusvööndis ning territoriaalmeres, töötas välja metoodikad elupaikade seisundi hindamiseks ja seireks, merel peatuva linnustiku seireks ning viigerhüljeste seireks jäävabades tingimustes.

Mereelupaikade osas tõi NEMA kaardile juurde ligikaudu 1290 km² seni kaardistamata Natura 2000 merealadest ja 517,5 km² majandusvööndist. Lisaks koostati modelleerimise abil loodusdirektiivi mereelupaikade võimaliku leviku kaart kogu majandusvööndi kohta. NEMA andis ka võimaluse esmakordseks veelinnuloenduseks väljaspool territoriaalmerd – 1100 km² suurusel majandusvööndi pilootalal, mis asub 20 km Saaremaast läänes. Tänu NEMA-le on nüüd Eestis 2 meeskonda, kes saavad teostada lindude lennuloendusi, kuna projektis koolitati välja neli uut lennuloendajat.

Veidi üle poole miljoni eurose eelarvega projekti tulemusi võib hinnata väga heaks, võttes arvesse avamere uuringute keerukust ja kulukust. Lõpuaruannetega on võimalik tutvuda SIIN.

Lisainfo:
Kristina Tiivel
TÜ Eesti Mereinstituut
+372 671 8976
kristina.tiivel@ut.ee

nema_logo_l6plik