Ringmajandus

Change(K)now! – Mõtteviisi muutus üleminekuks ringsetele lahendustele toidupakkumise süsteemides Läänemere piirkonna linnades

Projekti Change(K)now! eesmärk on muuta Läänemere piirkonna linnade toidupakkumise süsteemid kestlikumaks, vähendades pakendite kogust ning asendades ühekorranõud ja -pakendid korduskasutatavate ja ringlussevõetavatega. Selleks on vaja mõtteviisi muutust nii omavalitsustes, toiduga seotud ettevõtetes kui ka elanike hulgas.

Change(K)now! soovib mõtteviisi muutmisele kaasa aidata, töötades välja kestlikud ja ringsed lahendused neljal tasandi jaoks, sh 1) kohaliku omavalitsuse strateegiline juhtimine ja kommunikatsioon, 2) toitlustamine asutustes, 3) toitlustamine üritustel ning 4) toidu kaasaostmine ja kullervedu.

Selleks:
a) luuakse lahenduste prototüübid;
b) katsetatakse ja hinnatakse neid valitud linnades, sh Hamburg, Copenhagen, Lahti, Tallinn, Riia, Liepaja, Anyksciai, Utena, Gdansk;
c) arendatakse edasi olemasolevaid ringkasutuslahendusi, et neid oleks lihtsam rakendada.

Lisaks luuakse lahendusi käsitlev koolitusprogramm, mis soodustab projekti tulemuste levitamist kohalikul tasandil. Koolituse eesmärk on nõustada omavalitsusi, kuidas saada jätkusuutlikkuse keskusteks, kes integreerivad ringmajandust oma tegevustesse ja piirkonda, ärgitavad ettevõtteid oma tegevuse keskkonnajalajälge vähendama ning kutsuvad üles elanikke oma tarbimisotsuseid muutma.

Projekti nimetus: Change(K)now! – Mõtteviisi muutus üleminekuks ringsetele lahendustele toidupakkumise süsteemides Läänemere piirkonna linnades

Projekti number: #C048

Koduleht: https://interreg-baltic.eu/project/change-know/

Kestus: 01.11.2023 – 31.10.2026

Partnerid (PP) ja assotsieerunud organisatsioonid (AO):

  • Läti: PP: Vidzeme ülikool (juhtpartner), Riia ja Liepāja linnavalitsused; SO: Zero Waste Läti, BEF Läti
  • Eesti: PP: Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus (SEI Tallinn), Tallinna Strateegiakeskus, Balti Keskkonnafoorum, Baltic Restaurants Estonia AS; AO:  Eesti Linnade ja Valdade Liit
  • Leedu: PP: Keskkonnahaldus- ja Tehnoloogiakeskus ECAT, Anykščiai rajoonivalitsus; AO: Utena maakonnavalitsus
  • Poola: PP: POMInnO Ltd., Pommeri Euroregiooni Poola Omavalitsuste Liit, Buy Responsibly Foundation, Challengeen Ltd.; AO: Miroslawieci ja Szczecini linnavalitsused
  • Saksamaa: PP: BEF Germany, Green Events Hamburg, Suri Signature – Mediterranean Food, Oekomarkt e.V., Kieli ülikool; AO: Rethinkable; Hamburgi keskkonna-, kliima-, energeetika- ja põllumajandusamet (BUKEA); Zero Waste Hamburg; Fehmarni linnavalitsus
  • Taani: PP: Gate 21, Kopenhaageni linnavalitsus; AO: Gentofte vallavalitsus
  • Soome: PP: Päijät-Häme Valdade Liit, Smart & Lean Hub Oy; AO: Lahti linnavalitsus, Läänemere Linnade Liit
  • Rootsi: PP: Puhta Läänemere Ühendus; AO: Västeråsi linnavalitsus

Rahastaja: Euroopa Liidu territoriaalse koostöö (INTERREG) Läänemere piirkonna programm

Eelarve: Kogueelarve 4 612 525.40 €, millest Euroopa Liidu Läänemere piirkonna programmi rahastus moodustab 80% ehk  3 690 020.32 €

Lisainfo: Merle Kuris, merle.kuris@bef.ee