Kuidas saaks paremini?

Eesti Keskkonnaühenduste Koja väliskommunikatsiooni võimekuse parandamine

Projekti eesmärgiks on suurendada Eesti Keskkonnaühenduste Koja (EKO) võimekust kommunikeerida olulisi keskkonnaprobleeme avalikkusele, tekitada selle põhjal lai avalik arutelu ja liikuda muutuste suunal Eesti ühiskonnas.

Lühikokkuvõte: EKO võrgustiku suutlikus osaleda seadusloome- ja muudes keskkonnavaldkonna protsessides on tänaseks juba heal tasemel. Samas ei ole siiski osalemine erinevates kaasamisprotsessides soovitud tulemust andnud ja eelkõige on jäänud puudu oskustest kaasata protsessi laiemat avalikkust. Seetõttu on väga vajalik koolitada kõiki EKO liikmesorganisatsioone tundma ühiskondlike kampaaniate läbiviimise põhimõtetteid. Koolituse viib läbi rahvusvaheliselt tuntud keskkonnavaldkonna kommunikatsiooni ja kampaania ekspert Chris Rose, kes on töötanud kampaaniajuhina mitmetes rahvusvahelistes keskkonnaorganisatsioonides (WWF, Greenpeace) ja nõustab teisi suuri rahvusvahelisi organisatsioone (UNICEF, Amnesty Inetrnational). Koos töötatakse EKOle kampaaniaplaan ühel olulisel keskkonnateemal ning viiakse see projektiperioodi jooksul ellu. Koostatakse juhised eduka väliskommunikatsiooni elluviimiseks EKO võrgustikus. Projekti tulemusel paraneb EKO nähtavus ühiskonnas, mis suurendab keskkonnaprobleemidest arusaamist ja nende võimalikest lahendustest.

Projekti rahastaja:  siseministri valitsemisala ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital

Toetussumma: 11 317,86 EUR

Projekti kestus: 01.05.2015-30.11.2015

Lisainfo: Kai Klein, kai.klein@bef.eewww.bef.ee