Kliimamuutuste leevendamine ja mõjuga kohanemine

Informatsioonivahetuse ja koostöö edendamine suurendamaks energiaallikate kasutamise energiatõhusust ja kaasaaitamine Balti riikide tarbimismustrite muutmisele

Exchange of information and promotion of cooperation for increasing energy efficiency of energy resource use and facilitation for changing consumer patterns in the Baltic states

Kestus: november 2007 kuni detsember 2008
Rahastajad: 
EEA rahandusmehhanism Lätis, Norra rahandusmehhanism Lätis ja Läti riigieelarve “Foundation of Society Integration” vahendusel

Projekti eesmärk oli edendada informatsioonivahtust ja koostööd huvitatud osapoolte vahel suurendamaks energiaallikate kasutamise efektiivsust ja edendada loodusvarade säästlikku kasutamist nagu ka kaasa aidata Balti riikide elanike tarbimismustrite muutmisele.

Lisainfo:
Sandra Oisalu
+372 6 597 027
sandra.oisalu@bef.ee