Kliimamuutuste leevendamine ja mõjuga kohanemine

Ökoloogiliste ehitusmaterjalide kasutamine Balti riikides uute energiatõhusate hoonete ehitamisel

Kestus: august 2009 kuni juuni 2011
Partnerid: Balti Keskkonnafoorumi Eesti, Läti, Leedu ja Saksamaa kontorid
Rahastaja: Saksamaa Föderaalne Keskkonnafond (Deutsche Bundesstiftung Umwelt)

Projekti eesmärgiks oli keskkonnale ohutute ehitus-, soojustus- ja viimistlusmaterjalide kasutamise suurendamine Eestis, Lätis ja Leedus läbi: 1) informatsiooni kogumise ja esitlemise; 2) sihtgruppide koolitamise; 3) tarbijate harimise ning 4) eelnevalt nimetatud teemade osas BEF võrgustiku kohalike ekspertide võimeluse tugevdamise.

Projekti käigus koostati andmebaas, kus on erinevad näited ökoloogiliste ehitusmaterjalide kasutamisest ja energitõhusate hoonete ehitamisest Balti riikides ja Saksamaal.

Lisainfo:
Sandra Oisalu
+372 6597 027
sandra.oisalu @bef.ee