Kliimamuutuste leevendamine ja mõjuga kohanemine

VVOde koostöö ja kogemuste vahetamise tugevdamine edendamaks energiasäästlikku eluviisi (Smart living)

Strengthening co-operation and experience exchange of NGOs to promote energy smart living

Kestus: juuni 2013 kuni märts 2014
Partnerid: Juhtpartneriks oli Balti Keskkonnafoorumi Läti kontor
Rahastaja: Põhjamaade Ministrite Nõukogu

Projekti eesmärk oli tugevdada Balti riikide ja Põhjamaade valitsusväliste organisatsioonide vahelist koostööd targa energiakasutuse alase teabe levitamisel elanike seas. Projekti käigus algatati energiakasutuse teemaliste arutelusid sotsiaalmeedias ja foorumites, koostati ja levitati energiasäästmise võimalusi ja parimaid näiteid tutvustavat teabematerjali, korraldati Soome, Eesti ja Läti valitsusväliste organisatsioonide ekspertide ravusvaheline ümarlaua kohtumine.

Lisainfo:
Kai Klein
+372 6 597 027
kai.klein@bef.ee