Kliimamuutuste leevendamine ja mõjuga kohanemine

Uuenduslike ja energiasäästlike ehitusideede väljaarendamine uutele hoonetele

Developing concepts for innovative and energy efficient construction of new buildings

Kestus: oktoober 2007 kuni märts 2009
Partnerid: Riia Energiaagentuur, Auraplan arhitektibüroo (Saksamaa); Balti Keskkonnafoorumi Eesti, Läti, Leedu ja Saksamaa kontorid
Rahastajad: Saksamaa Riiklik Keskkonnafond (Deutsche Bundesstiftung Umwelt)

Projekt oli alguspunktiks Balti Keskkonnafoorumi laiemale programmile edendamaks uute hoonete energiasäästliku ehitamise arendamist Balti riikides. Projekti üldiseks eesmärgiks oli luua alus integreeritud planeerimiseks nimetatud regioonis.

Lisainfo:
Sandra Oisalu
+372 6 597 027
sandra.oisalu@bef.ee