Kliimamuutuste leevendamine ja mõjuga kohanemine

KNOWING

Projekti KNOWING eesmärk on töötada välja kohanemismeetmete ja kliimamuutuste vastastikuse mõju hindamise raamistik (energia, liikuvus, maakasutus, hooned), et leida kõige sobivamad meetmete kombinatsioonid näidispiirkondadele. Valitud näidispiirkondade põhjal modelleeritakse tehisintellektiga konkreetsed kohanemisstrateegiad, registreeritakse meetmete koostoimed ja hinnatakse nende mõju, kaasates mõjutatud sidusrühmi.

Projekti Tallinnas kavandatud tegevuse eesmärk on kuumalainetest tingitud riskide maandamine ning elanikkonna teadlikkuse ja toimetuleku oskuste kasv. Tallinn saab kokkuvõtte vajalikest rakendavatest meetmetest kliimamuutustega kohanemiseks ning kliimamuutustega seotud teadlikkuse ja administratiivse võimekuse suurendamiseks.

Tallinna pilootala: Projekti käigus töötatakse välja Väike-Õismäe näidisalal, mille pindala on 2,18 km2, meetmete pakett kuumalainetega kohanemiseks. Pilootala tulemused saavad olema ülekantavad teistele sarnastele piirkondadele ning on sisendiks konkreetsete tegevuste elluviimiseks Väike-Õismäel.

Projekti nimi: Kliimamuutustega kohanemise viisid – KNOWING
Projekti nimi ingliskeeles: Framework for defining climate mitigation pathways based on understanding and integrated assessment of climate impacts, adaptation strategies and societal transformation
Projekti number: 101056841
Kestus: juuni 2022 – mai 2026
Partnerid: Juhtpartner Austria Tehnoloogia Instituut, Eesti partnerid: Balti Keskkonnafoorum ja Tallinna Linnavalitsus. Kokku 19 partnerit Austriast, Saksamaalt, Suurbritanniast, Itaaliast, Eestist, Hispaaniast ja Horvaatiast sh Granollersi linn Hispaania Kataloonia autonoomsest piirkonnast, Napoli linn Itaalias ja Arensbergi ringkond Saksamaalt ning teadusasutused, innovatsioonikeskused ja mittetulundusühingud.
Rahastaja: HORIZON2020 taotlusvoor: „Climate sciences and responses (HORIZON-CL5-2021-D1-01)“
Eelarve: 6,2 milj EUR, millest BEF osa 127 500 EUR