Kliimamuutuste leevendamine ja mõjuga kohanemine

Eesti taristu ja energiasektori kliimamuutustega kohanemise strateegia (ENFRA)

Estonian Climate Adaptation Strategy for Infrastructure and Energy

Koduleht: http://kliima.seit.ee/
Kestus:
 jaanuar kuni august 2015
Partnerid: Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus; Eesti Maaülikool; Fritjof Nanseni Instituut (Norra); Balti Keskkonnafoorum Eesti
Rahastajad: Euroopa Majanduspiirkonna Finantsmehhanismi programm „Integreeritud mere ja siseveekogude majandamine” ja Keskkonnainvesteeringute Keskus

EEA+Grants+-+JPG    KIK Est

MTÜ Balti Keskkonnafoorum osales partnerina Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskuse juhitavas projektis „Eesti taristu ja energiasektori kliimamuutustega kohanemise strateegia“, mille eesmärk oli anda teadmisi kliimamuutuste mõjudest, nende mõjudega kohanemise vajadusest ja võimalustest Eestis, tagamaks kliimamuutustega kohanemise läbimõeldud ja koordineeritud tegevuste toimumine.

Projekti tulemuseks oli põhjalik ülevaade kliimamuutuste mõjudest ja sobilikest kohanemismeetmetest ning selle ülevaate põhjal koostatud Eesti riikliku kliimamuutustega kohanemise strateegia ja rakenduskava eelnõud prioriteetsetes valdkondades – taristu, ehitised, transport ja energeetika. MTÜ Balti Keskkonnafoorum vastutas projektis hoonete valdkonna eest.

Lisainfo:
Sandra Oisalu
+372 6 597 027
sandra.oisalu@bef.ee