2014. aastal on EKO eesistujaks Balti Keskkonnafoorum

2014. aastal on Eesti Keskkonnaühenduste Koja eesistujaks Balti Keskkonnafoorum. EKO koordinaatoriks on Kai Klein.

Eesti Keskkonnaühenduste Koda on 2002. aastast tegutsev Eesti keskkonna-organisatsioonide ühendus. Hetkel kuulub kotta 10 valitsusvälist keskkonnaühendust. EKO liikmeteks on Eestimaa Looduse Fond, Eesti Ornitoloogiaühing, Eesti Roheline Liikumine, Balti Keskkonnafoorum, Eesti Üliõpilaste Keskkonnakaitse Ühing “Sorex”, Läänerannik, Nõmme Tee Selts, Säästva Eesti Instituut, Pärandkoosluste Kaitse Ühing ja Tartu Üliõpilaste Looduskaitsering. EKO on poliitiliselt sõltumatu koostöövõrgustik, mis aitab keskkonnakaitsjatel ühiste jõududega kõigile meile tähtsaid keskkonnakaitse eesmärke täita. EKO eesistuja valitakse igal aastal liikmete seas hääletusel.

EKO eesistuja ülesanneteks on korraldada EKO suhtlust riigi ja avalikkusega ning koordineerida võrgustiku omavahelist tööd. Balti Keskkonnafoorum (BEF) on 1995. aastast tegutsev organisatsioon. BEFi peamiseks eesmärgiks on keskkonna- ja looduskaitse edendamine ning vastavate oskuste arendamine erinevates asutustes ja huvigruppides. Oluliseks on Eesti elanike suunamine säästlikumale tarbimisele ning teadlikumale keskkonnakäitumisele. Balti Keskkonna-foorum on noorim EKO liige kuuludes organisatsiooni alates 2013. aastast.