Algab kampaania plasti ohtudest tervisele

3. mail algab üle-euroopaline kampaania „NonHazCity Plastidieet – plasti varjatud ohud meie tervisele“.

Plasttooted nagu riided, mänguasjad, spordi- ja suplusvahendid, kodutarbed ja toiduga kokkupuutuvad materjalid, mida me igapäevaselt ostame ja kasutame, võivad sisaldada ohtlikke aineid, mis võivad ohustada meie tervist. Kampaania eesmärk on tõsta tarbijate teadlikkust plastiga seotud ohtudest ning muuta tarbijakäitumist plasttoodete vähendamiseks. Kampaania ei juhindu ainult plastikoguste vähendamisest, vaid keskendub materjali koostisele ning toetab teadlikke valikuid ja ohutut kasutamist õiges kontekstis.

„Oleme kõik näinud pilte ja kuulnud lugusid plastireostusest ookeanides, plastprügist delfiinikõhus, mikro- ja nanoplastist, kuid väga vähesed teavad, et lisaks sellele ohustavad plastesemed neis leiduvate ohtlike ainete tõttu ka meie tervist,“ selgitab Balti Keskkonnafoorumi juhataja Kai Klein. „Kampaaniaga soovime plasti tootmist ja kasutamist käsitlevatele aruteludele lisada ka terviseaspekti,“ lisab Klein.

Plasttooted ei kahjusta mitte ainult keskkonda, vaid ka meie tervist. Enamik plastmasse on polümeeride segud, mis on tavaliselt toodetud fossiilkütustest ja lisaainete kokteilist. Keemilised lisandid annavad plastile soovitud omadused, näiteks paindlikkuse (pehmendajad), UV-kaitse (UV-filtrid) või tulekindluse (leegiaeglustid). Plasttoodetest eraldumisel võivad need ained mõjutada meie hormoonsüsteemi ja põhjustada vähki ning muid tsivilisatsioonihaigusi. Ohtlikud ained satuvad meie kehasse naha kaudu, sisse hingamisel ning söögi ja joogi kaudu. Eriti on ohustatud lapsed, sest nende nahk on õhem kui täiskasvanutel ning immuun- ja närvisüsteem alles arenevad.

Kampaania kestab 13. juunini. „Kuue nädala jooksul anname palju teavet plasti võimalikest ohtudest meie tervisele ja keskkonnale ning sellest, millistes tooterühmades ohtlikke aineid leiduda võib ja millised võivad olla ohutumad alternatiivid,“ ütleb Klein. Lisaks tutvustatakse kampaania raames uudset üle-euroopalist rakendust „Scan4chem“ tootjatelt teabe küsimiseks plasttoodetes üle lubatud piirmäära sisalduvate ohtlike ainete kohta. Mida rohkem inimesi küsib sellist teavet tootjatelt või jaemüüjatelt, seda suurem on surve tootjatele ja importijatele, et nad teavitaksid tarbijat ohtlikest ainetest või pakuksid tooteid, mis ei sisalda ohtlikke aineid.

Kampaania on 2021. aasta Euroopa rohelise nädala ametlik partnerüritus ning see toimub Eestis, Soomes, Prantsusmaal, Saksamaal, Kreekas, Lätis, Leedus, Poolas, Portugalis, Serbias, Rootsis ja Venemaal.

Kampaania koduleht: https://thinkbefore.eu/et/plastidieet/

Lisateave:

MTÜ Balti Keskkonnafoorum

Kai Klein

kai.klein@bef.ee

www.thinkbefore.eu