Arutelud pool-looduslike koosluste hooldamise probleemidest ja jätkusuutliku majandamise võimalustest

laane-saare laane tallinn

MTÜ Balti Keskkonnafoorum koos Eesti Maaülikooliga kutsus Lääne-Saare vallas, Läänemaal ja Tallinnas kolmele kohtumisele kokku pool-looduslike koosluste hooldamisega seotud osapooled, et arutleda pool-looduslike koosluste majandamisega seotud võimaluste ja probleemide üle. Koosolekud toimusid LIFE projekti „Terviklikud planeerimislahendused pool-looduslike koosluste jätkusuutlikuks majandamiseks” ehk LIFE Viva Grass raames.

Kohtumiste materjalid leiate siit:

Lääne-Saare koosolek, 13. mai 2015

 

Läänemaa koosolek, 20. mai 2015

 

Tallinna kohtumine, 1. juuni 2015

 

PROJEKTIST:

Projekt „Terviklikud planeerimislahendused pool-looduslike koosluste jätkusuutlikuks majandamiseks” ehk LIFE Viva Grass (juuni 2014 – nov 2018, www.vivagrass.eu) on rahvusvaheline Eesti-Läti-Leedu LIFE projekt, mille eesmärk on leida majanduslikult jätkusuutlikke lahendusi pool-looduslike koosluste majandamiseks. Selleks töötatakse välja GIS-põhine planeerimisvahend (arvutitarkvara), mis võimaldab arvesse võtta nii rohumaade ökosüsteemiteenuseid kui ka sotsiaal-majanduslikke tegureid ja aitab välja töötada jätkusuutlikke stsenaariume rohumaade säilitamiseks. Eestis on projekti pilootaladeks Lääne maakond, Lääne-Saare valla Lümanda piirkond ja Kurese talu ning partneriteks Eesti Maaülikool, MTÜ Balti Keskkonnafoorum, Lääne-Saare vald ja Kurese talu.  LIFE Viva Grass projekti toetavad rahaliselt Euroopa Liidu LIFE+ programm ja Eesti Keskkonnainvesteeringute Keskus.