Balti Keskkonnafoorum hakkas koos partneritega välja töötama terviklikke planeerimislahendusi pool-looduslike koosluste jätkusuutlikuks majandamiseks

Algas Euroopa Liidu LIFE+ programmi projekt „Terviklikud planeerimislahendused pool-looduslike koosluste jätkusuutlikuks majandamiseks” (“Integrated planning tool to ensure viability of grasslands”, LIFE Viva Grass).

Projekti eesmärgiks on toetada rohumaade elurikkuse ja nende poolt pakutavate hüvede (ökosüsteemiteenuste) säilimist, edendades ökosüsteemipõhist planeerimist ning majanduslikult jätkusuutlikku rohumaade majandamist. Projekti käigus demonstreeritakse rohumaade mitmeotstarbelise kasutuse võimalusi, mis on aluseks maapiirkondade jätkusuutlikkusele ja stiimuliks kohalikule majandusele.

LIFE VivaGrass projekti viivad ellu 15 partnerit Balti riikides.

Projekti kestus: 06/2014 – 11/2018

Projekti rahastavad Euroopa Liidu LIFE+ programm ja Eesti Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Rohkem infot projekti ja selle tegevuste kohta leiate siit.

Lisainfo:

Merle Kuris
Tel +372 6597 029; +372 56 203 864
E-post: merle.kuris@bef.ee