BEF Grupp 15: Mis on selle aja jooksul toimunud?

Käesoleval aastal tähistab BEF Grupp oma 15. sünnipäeva. Võrgustikutöö sai alguse 2003. aastal, kui Eestis, Lätis, Leedus ja Saksamaal loodi mittetulundusühingud. Ühiste eesmärkide ja tegevustega MTÜd moodustavad üheskoos “BEF Grupi”.

Järgnevalt väike ülevaade sellest, millega on BEF Grupp 15 aasta jooksul tegelenud ning kuidas organisatsioon arenenud on.

  • Balti Keskkonnafoorum asutati aastal 1995 Tallinnas, Riias ja Vilniuses, tollal oli eesmärgiks projektipõhise tegevuse kaudu tugevdada Balti riikide keskkonnaasutuste koostööd. Personali moodustas viis inimest.
  • 2003. aastal registreeriti Balti Keskkonnafoorumi kontorid mittetulundusühingutena. 2003. aastal ühines grupiga Saksamaa ning 2005. aastal Venemaa. Personali arv kasvas viis korda ning jõudis 25 inimeseni.
  • 2003. aasta seisuga oli projekte viidud ellu viie miljoni euro ulatuses.
  • 2018. aastal tähistab BEF Grupp oma 15. sünnipäeva. Personali osakaal on taaskord oluliselt kasvanud. Tänasel päeval töötab BEF Grupi kontorites 48 inimest.
  • Tegevuse jooksul on ellu viidud ligi 220 projekti (kaasa arvatud käesolevad projektid).
  • 15 aasta jooksul on projektitegevustesse kaasatud ligikaudu 50 miljonit eurot.
  • BEF Grupi kontorid paikevad hetkel Tallinnas, Hamburgis, Riias, Vilniuses ning Sankt-Peterburis.
  • Enim on ellu viidud projekte, mis on seotud kemikaalide ning ohtlike ainetega ja tarbijate teadlikkuse tõstmisega.
  • Lisaks on oluliseks peetud ka merekeskkonda kui ka säästvat liikuvust.

 

Vaata täpsemat ülevaadet siit