Veemajandus

Avalikkuse kaasamine Koiva vesikonnas

Kestus: september kuni detsember 2006
Partnerid: Võrumaa Keskkonnateenistuse ja Keskkonnaministeeriumi veeosakonnad; Balti Keskkonnafoorum Eesti
Rahastaja: Keskkonnaministeerium

Eesti Vabariigi liitumine Euroopa Liiduga ning Eesti õigusaktide ühildamine vastavate direktiividega tingis vee kaitse ja kasutamise korraldamise muutmise Eestis. Sellest tulenevalt on Eesti territoorium jaotatud vastavalt valgala printsiibile kolmeks vesikonnaks – Ida-Eesti, Lääne-Eesti ja Koiva. Koiva rahvusvahelise vesikonna pindala on ligikaudu 8 900 km2, millest Eesti territooriumile jääb 1 330 km2 ning ülejäänu Läti territooriumile. Umbes 7 700 elanikuga vesikonna suurem osa paikneb Võru maakonnas ning väike osa jääb Valga maakonna piiridesse. Suuremateks jõgedeks on Koiva jõgi ja Mustjõgi. Suuremateks järvedeks Aheru ja Hino järv.

Projekti eesmärgiks oli aidata Koiva vesikonnas paremini korraldada vee kaitse ja kasutamise kavandamist ning elluviimist. Eesmärgi saavutamiseks viidi läbi veekeskkonna-teemaline uuring saamaks teada piirkonna inimeste suhtumist ja probleeme antud valdkonnas.

Lisainfo:
Sandra Oisalu
+372 6 597 027
sandra.oisalu@bef.ee