Veemajandus

Juhendi koostamine vee-ettevõtjatele veekeskkonnale ohtlike ainete kajastamiseks vee-ettevõtja ja kliendi vahelistes lepingutes

Kestus: september 2013 kuni juuni 2015
Rahastajad: Keskkonnainvesteeringute Keskus

KIK Est

Projekti peaeesmärgiks on koostada juhend vee-ettevõtjatele veekeskkonnale ohtlike ainete kajastamiseks vee-ettevõtja ja kliendi vahelistes lepingutes. Juhendi abil soovisime parendada kliendilepingute kvaliteeti, selle rakendamisel vähendada ohtlike ainete kasutamist ja heidet veekogudesse. Juhendmaterjal on vajalik, kuna vee-ettevõtjatel puuduvad teadmised nii veekeskkonnale ohtlikest ainetest kui ka sellest, millised klientidega seotud tootmisprotsessid võivad olla ohtlike ainete allikaks. Projekti käigus viidi läbi juhendmaterjali rakendamist toetavad koolitused vee-ettevõtjatele ja nendega kliendisuhetes olevate ettevõtete spetsialistidele, mille jooksul vaadati läbi ka kliendilepingud ja selgitati vajadusi ohtlike ainete alaste tingimuste seadmiseks.

Lisainfo:
Kai Klein
+372 6 597 027
kai.klein@bef.ee