Veemajandus

Keskkonna- ja ressursikulude hindamisega seotud oskusteabe tõstmine toetamaks Euroopa Liidu veeraamdirektiivi rakendamist Balti riikides

Kestus: august 2006 kuni juuni 2007
Partnerid:
Balti Keskkonnafoorum Eesti ja Keskkonnaministeerium koostöös Hollandi ja Prantsuse konsultantidega
Rahastajad: 
Hollandi valtsus ja Eesti Keskkonnaministeerium

Projekti raames viidi läbi uuring, mille käigus kogutud ja analüüsitud andmed olid projekti peamiseks tulemuseks aidates välja selgitada, kuidas elanikud väärtustavad lõhe/lõheliste olemasolu ja arvukust ning kas see on nende jaoks oluline. Antud uuringus keskenduti Valgejõge (Harju alamvesikond, Põhja-Eesti) ümbritsevale piirkonnale. Loodusliku lõhe/lõheliste arvukuse vähenemisega seotud probleemid on sarnased enamikel Eesti lõhejõgedel, seetõttu on võimalik käesoleva uuringu tulemusi kastuda ka teiste jõgede lõhe/lõheliste arvukuse taastamiseks mõeldud meetmete valimisel.

Lisainfo:
Sandra Oisalu
+372 6 597 027
sandra.oisalu@bef.ee