Copernicuse kliimaandmebaasi tasuta koolitus

Koostöös Wageningeni Ülikooli ja MTÜ Balti Keskkonnafoorumiga toimub koolitus kliimaandmete kasutajatele ja huvilistele, kus käsitletakse kliimaandmete kasutamist ja valikut ning Copernicus kliimaandmete teenuse (Copernicus Climate Change Service – C3S) raames loodud kliimaandmebaasi (Climate Data Store – CDS).

Koolituse eesmärk on anda teadmisi Copernicus kliimaandmebaasist, selles sisalduvatest andmetest ja tööriistadest ning nende kasutusvõimalustest. Koolitus sisaldab iseseisvat õpet e-õppeplatvormi (Learning Experience Platform) materjalide põhjal, kaht veebiseminari ja 1-päevast kohapealset koolitust Tallinnas. Registreerimise tähtaeg on 29. oktoober.

Esimene veebiseminar: 31. oktoobril kell 13:00 – 14:30
Koolituse ja Copernicus kliimaandmeteenuse (C3S) tutvustus
Iseseisev kodutöö: e-õpe (10 tundi)
1-päevane kohapealne koolitus: 21. novembril Tallinna kesklinnas (kell 9-18, Sokos Hotel Viru)
Ettekanded, praktilised harjutused ja juhtumiuuringud (juhised kliimaandmete valikuks ja kasutamiseks juhtumiuuringutes)
Iseseisev kodutöö: e-õpe ja juhtumiuuringu edasiarendamine (10 tundi)
Teine veebiseminar: 10. detsembril kell 13:00 – 14:30
Juhtumiuuringute tulemuste esitlus, arutelu, küsimuste ja vastuste sessioon

Lisateave C3S õppeteenuse kohta..

Lisateave Eesti koolituse kohta.
Koolitusele registreerumine toimub e-õppeplatvormi kaudu, kus peate kõigepealt registreeruma platvormi kasutajaks ja seejärel registreeruma Eesti koolitusele. Tagamaks koolituse efektiivsust, on osalejate arv piiratud.

Koolitus toimub Wageningeni Ülikooli (Holland) ja MTÜ Balti Keskkonnafoorumi koostöös. Koolitajateks on Maria del Pozo ja Cor Jacobs Wageningeni Ülikoolist ning Laura Remmelgas ja Merle Kuris Balti Keskkonnafoorumist.

Õppematerjalid on inglise keeles, aga kohapealsel koolitusel ja veebiseminaridel on võimalikud ka eestikeelsed selgitused.

Koolitus on tasuta.

Võimalik on koolitusel osalemise kulude (reisikulud, majutus) osaline hüvitamine.