Eestlased tunnevad kemikaalide pärast muret

64% eestlasi tunneb muret igapäevase kemikaalidega kokkupuute pärast, selgub juunis avaldatud Eurobaromeetri kemikaaliohutuse uuringu tulemustest. Umbes sama suur osa elanikkonnast teab tarbetoodetes, sh näiteks kodukeemias, kosmeetikas, riietes, elektroonikas või ehitusmaterjalides sisalduvate ohtlike ainete mõjudest.

Uuringust selgub seegi, et eestlased on kõige eesrindlikumad pakendiinfoga tutvujad Euroopas. 83% vastanutest otsib toote võimalike kõrvalmõjude kohta esmajoones teavet just pakendilt. Sellel teemal peetakse oluliseks infoallikaks ka meediat ja lähedasi.

43% uuringule vastanud Eesti osalejatest ei pea meil müüdavas kaubas sisalduvaid aineid tervisele ega keskkonnale ohutuks. Samas üle poolte vastanutest arvab, et toodete kvaliteet on 10-15 aastaga paranenud.

Lisaks uuriti, kui hästi tunnevad eestlased ohumärgiseid. Osalejatel paluti tuvastada nelja erinevat ohumärgist. Tuleohule viitava märgise tundmine ei valmistanud raskust. Üldiselt teati hästi ka keskkonnaohu kujutist, mille tundis ära 87% vastanutest. Nahka ärritavale toimele viitavat märgist peeti aga eksklikult keskkonnaohuks. Segadust tekitab endiselt ka märgis, mis viitab terviseohule. Seda seostati ainult astma või hingamisteedega seotud riskidega.

Eurobaromeetri kemikaaliohutuse uuring viidi läbi novembris ja detsembris 2016. aastal. Tulemused on kättesaadavad Euroopa Komisjoni kodulehel