Eesti Keskkonnaühenduste Koda otsib tegevjuhti

Eesti Keskkonnaühenduste Koda (EKO) on 2002. aastal loodud avalikes huvides tegutsev koostöövõrgustik, kuhu kuulub kümme Eesti keskkonnaühendust. EKO eesmärgiks on keskkonna heaks Eesti sisese ja rahvusvahelise keskkonnapoliitika, arendus- ja keskkonnategevuse rahastamisega seotud otsuste ja protsesside jälgimine ja mõjutamine.

Oma eesmärkide täitmiseks võtame tööle võimeka
TEGEVJUHI

Tööülesanded:
• Hoida igapäevaselt silma peal keskkonnapoliitikal ja olulise keskkonnamõjuga arendustel ning suunata sellest lähtuvalt EKO tegevust.
• Ette valmistada ning korraldada kohtumisi partnerite, asutuste ja teiste osapooltega, esindada EKOt.
• Juhtida EKO seisukohtade kujundamist, ühisavalduste jm koostamist.
• Suurendada EKO võimekust ja mõju, vajadusel koostada ja koordineerida projekte.
• Korraldada EKO igapäevast asjaajamist (tegevuste koordineerimine, koosolekute läbiviimine ja protokollimine, kodulehe ja infolisti haldamine, lepingute sõlmimine, dokemendihaldus, aruandlus jmt).

Kandidaadilt eeldame:
• Häid teadmisi Eesti ja Euroopa keskkonnapoliitikast, osapooltest ning toimimise põhimõtetest.
• Tahtmist ja energiat Eesti looduse ja keskkonna heaks midagi ära teha.
• Iseseisvat mõtlemist, algatus-, analüüsi- ja juhtimisvõimet.
• Julgust ja head suhtlemisoskust.
• Väga heal tasemel eesti keelt kõnes ja kirjas.
• Inglise keele oskust heal tasemel.

Kasuks tuleb:
• Eelnev juhtimis- või töökogemus kodanikuühendustes või katusorganisatsioonides.
• Elukoht Tartus, Tallinnas või nende lähistel.

Pakume:
• Eneseteostus- ja arenguvõimalust Eesti keskkonnapoliitika valdkonnas.
• Osalise koormusega tööd (0,5) tähtajalise töölepinguga esialgu kuni 31.12.2017, võimalik lepingu pikendamine.
• Brutopalka 800 eurot.
• Paindlikku tööaega, võimalust nii kontori- kui kaugtööks, töökohta Tartus või Tallinnas.

Kandidaatidelt ootame CVd koos esseega (max 1 lk) teemal “Keskkonnaühenduste roll ning võimalused Eestis” hiljemalt 26. märtsil aadressil: info@eko.org.ee

Edukad kandidaadid kutsume intervjuule 30. märtsil Tartus.
Tööle asumise aeg hiljemalt 1. mai 2017.

Eesti Keskkonnaühenduste Koja liikmed: Eestimaa Looduse Fond, Eesti Ornitoloogiaühing, Eesti Roheline Liikumine, Balti Keskkonnafoorum, Eesti Üliõpilaste Keskkonnakaitse Ühing “Sorex”, Läänerannik, Nõmme Tee Selts, Pärandkoosluste Kaitse Ühing, Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus, Tartu Üliõpilaste Looduskaitsering.