EKO PRESSITEADE: Erialaorganisatsioonide pöördumine Reidi tee projekti peatamiseks

Tallinna linnavalitsuse tellimusel K-Projekti koostatud Reidi tee eskiisprojekt on vastuolus tänapäevaste linnaplaneerimise põhimõtete ning Euroopa Liidu rahade kasutamise reeglitega. Seetõttu soovime erialaorganisatsioonidena, et linnavalitsus peataks senise kiirustava Reidi tee projekteerimise K-Projekti juhtimisel ning alustaks uue kaasaegse, inimkeskse ja keskkonnasõbraliku projekti väljatöötamist.

Kavandataval Reidi teel on väga suur mõju Tallinna kesklinna ruumile ning praegusel kujul tekitab teeprojekt pealinnale tagasipöördumatuid negatiivseid tagajärgi. Sellise kaaluka ruumimuudatuse projekteerimisele peab eelnema laiem strateegiline kontseptsioon (plaan) tulevasest terviklikust linnaruumist. Vajalik strateegiline raamistik peab sisaldama lisaks autoliikluse prognoosile (seda teeb praegune Reidi tee projekt) ka ühistransporti, kergliiklejatele ja jalakäijatele mõeldud häid lahendusi, hõlmama tänava äärde jäävaid ja kavandatavaid  kinnisavaraarendusi, ettevõtlust, haljastust, keskkonnakaitset, elamumajandust, avaliku ruumi kasutust. Arvestades tõsiasja, et Reidi tee äärde on planeeritud 4000 elanikuga asum, ei saa tervele sellele alale läheneda kui autoliikluse koridorile, mis ei arvesta kuidagi tee kõrval arendatavate kruntidega. Muu hulgas kaotab Reidi tee projekt ära loodusliku vaba aja veetmisala kesklinnas. Reidi tee ala tuleb planeerida kui linnalikku tervikut, arvestades ka Tallinna püüdlusi saada Roheliseks pealinnaks ja jääda merelinnaks.

Praegune Reidi tee projekti graafik ei ole teostatav ning kiirustamine on täiesti ebavajalik. Esiteks, Ühtekuuluvusfondi rahasid saab Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi kinnitusel kasutada kuni 2023. aastani. Teiseks segaksid tee-ehitustööd Euroopa Liidu eesistumist 2017. aasta teisel poolaastal ning 2017. aasta noorte laulu- ja tantsupidu. Praegusel kujul vajab Reidi tee Narva maanteele uue ristmiku ehitamist vahetult enne Russalkat ning ehitustöödest oleksid mõlemad suurüritused tugevalt häiritud. Projektiga kiirustamine on põhjendamatu olukorras, kus raha kasutus ei nõua projekti kiiret valmimist ning eskiisist kvaliteetse põhiprojekti väljatöötamiseni (uuringud, projekteerimine, avalikustamised, kooskõlastused, muudatuste sisseviimine) on vaja rohkem aega kui kuus kuud. Arvestades projekti mõju merelinn Tallinnale ning laiemalt Eesti mainele, soovime projekti praegusel kujul peatamist.

Erialaorganisatsioonidena palume Tallinna linnavalitsusel peatada senine kiirustav Reidi tee projekteerimine K-Projekti juhtimisel ning alustada uue, kaasaegsema, inimkesksema ja keskkonnasõbralikuma strateegilise plaaniga. Pakume ühele Euroopa pealinnale väärilise lahenduse väljatöötamiseks oma teadmisi ja oskusi. Oleme väga huvitatud linnaametitega kohtumistest, konstruktiivsetest aruteludest ja koostöötamisest selle nimel, et merelinn Tallinn saaks inimsõbraliku ja keskkonnasõbraliku mereäärse tänava praegu kavandatud magistraali asemel.

Pöördumisele on alla kirjutanud:

Eesti Keskkonnaühenduste Koda

Eesti Arhitektide Liit

Eesti Maastikuarhitektide Liit

Eesti Planeerijate Ühing

Linnalabor

Jalakäijate Ühing

Linnaratturite Liit

Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuriteaduskond

Tallinna Ülikooli esindajad

Tallinna Tehnikaülikooli maastikuarhitektuuri õppetool

Tallinna Tehnikakõrgkooli arhitektuuri instituut

Terve Eesti SA

Eesti Psühholoogide Liit

Eesti Geograafia Selts

 

Meedias:
http://tallinncity.postimees.ee/v2/3806253/eksperdid-noudsid-reidi-tee-projekti-peatamist

http://etv.err.ee/v/eesti/d49c7c2d-8853-4eba-b6e5-eb32c69d7b37/erialaliidud-nouavad-uhispoordumises-reidi-tee-praeguse-projekti-peatamist