ERL pressiteade: Keskkonnakomisjon arutab põlevkivienergeetikast loobumist

Täna kell 14:00 tuleb Riigikogu keskkonnakomisjoni istungil arutusele ühispöördumine, millele allakirjutanud soovivad põlevkivienergeetikast väljumise strateegia koostamist.

Rahvaalgatusele “Eesti vajab põlevkivienergeetikast väljumise strateegiat ehk PÕXITit” andis oma toetusallkirja 1079 inimest, mis edastati 30. aprillil Riigikogu esimehele Eiki Nestorile. Ühispöördumisele allakirjutanud soovivad riigilt selget otsust ning laiapõhjalist plaani, kuidas tulevikus põlevkivienergiast loobuda ning järk-järgult taastuvatele energialahendustele üle minna.

MTÜ Eesti Roheline Liikumine juhatuse liige Mihkel Annus: „Ebaefektiivse põlevkivienergeetika lõpp lähikümnenditel on paratamatu taastuvenergeetika jõulise esiletõusu, põletusseadmete amortiseerumise ning põlevkivi tarbevaru peatse lõppemise tõttu. Seetõttu on tarvis piisavalt varakult ja valdkonnaüleselt pöörata tähelepanu sellele, kuidas tagada tulevikus elektri varustuskindlus, milline on parim lahendus Ida-Viru muutuva tööturu tingimustes ning kuidas maandada võimalikke majandusriske. Vaja on teadmistepõhist ning laiahaardelist tegevuskava, mille fookuses on põlevkivienergeetikast loobumisega seotud riskide hindamine ning nende maandamine. Soovime komisjoni istungil edastada selge sõnumi, et avalikkus tunneb paremate lahenduste leidmise vastu huvi, ning lükata hoo sisse ühele olulisemale Eesti tulevikku puudutavale arutelule.”

Komisjoni kutsel võtavad istungist osa mitmed asjaomased osapooled – lisaks keskkonnaorganisatsioonide ning põlevkivisektori esindajatele on osalejate hulgas ka nii tööhõive, tervishoiu jt eksperdid kui ka kohalike kogukondade esindajad. Istung on avalik ning Riigikogu veebiportaali vahendusel otseülekandena jälgitav. Rahvaalgatuse portaalis on võimalik ühispöördumise sisuga tutvuda ning end menetluse käiguga kursis hoida: https://rahvaalgatus.ee/initiatives/e05abc15-5e49-4205-bfb3-520ed6caf057

Lisainfo:
Mihkel Annus, juhatuse liige
MTÜ Eesti Roheline Liikumine
mihkel@roheline.ee
+372 5691 3094