Euroopa teismeliste veres on palju ohtlikke kemikaale

Euroopa teismeliste veres on palju ohtlikke kemikaale, eriti rootslaste, prantslaste ja norrakate veres, näitasid EL-is tehtud inimeste bioseireuuringud.

PFAS-id ehk per- ja polüfluoritud alküülühendid on üldlevinud ohtlikud kemikaalid, mida võib leida pea kõigi inimeste organismist, sealhulgas väikelastel ja teismelistel. Laiaulatusliku bioseireuuringu käigus leiti PFAS-e kõigi üheksa uuritud Euroopa riigi teismeliste verest. Üle 14% proovides ületas PFAS-ide sisaldus Euroopa Toiduohutusameti tervisejuhistes toodud ohutuid piirväärtusi.

Aastatel 2014-2021 koguti proove 2000-lt teismeliselt vanuses 12-18 aastat üheksas riigis: Norras, Rootsis, Slovakkias, Sloveenias, Kreekas, Hispaanias, Saksamaal, Prantsusmaal ja Belgias. Neist riikidest oli PFAS-ide tase kõrgeim Rootsi teismeliste veres (12,31 mikrogrammi liitri kohta), järgnesid Prantsusmaa (11,26 mikrogrammi liitri kohta) ja Norra (10,83 mikrogrammi liitri kohta).

“Praegu me ei tea, kuidas ohtlikke kemikaale kehast eemaldada. Ühtlasi ei ole ka lahendust, kuidas PFAS-idega kokkupuudet peatada, kuna need püsivad organismis ja keskkonnas kaua,” sõnas Austria keskkonnaagentuuri toksikoloog Dr. Maria Uhl. “Tuleb rakendada meetmeid, et minimeerida kokkupuudet PFAS-idega. Üks võimalus on lõpetada nende ohtlike kemikaalide heide keskkonda ja teine nende eemaldamine tarbekaupadest,” lisas Dr. Uhl.

Rahvusvaheline Kemikaalide Sekretariaat ChemSec toetab Euroopa Liidus rohkemate PFAS-ide keelustamise ettepanekut. Nimelt otsustas EL alates 2023. aasta veebruarist järk-järgult keelustada lisaks PFOA ja PFOS-ile veel 200 PFAS-ühendit.

PFAS tähendab per- ja polüfluoritud alküülühendeid, mida on kokku üle 4700. Need on laialdaselt kasutatavad tehiskemikaalid, mis aja jooksul kogunevad inimorganismi ja keskkonda. Neid nimetatakse igavesteks kemikaalideks, kuna need püsivad keskkonnas ja organismis äärmiselt kaua. Need võivad põhjustada terviseprobleeme, näiteks maksakahjustusi, kilpnäärmehaigust, rasvumist, viljakusprobleeme ja vähktõbe.

Originaalallikas: https://chemsec.org/european-teenagers-are-high-on-pfas/