Huvirühmade konsultatsioon ÜRO Keskkonnaassamblee IV kõrgetasemelise kohtumise (UNEA-4) ette valmistamiseks

 

Balti Keskkonnafoorum koostöös Euroopa Keskkonnabüroo ja ÜRO Keskkonnaprogrammiga korraldavad Tallinnas 3.-4.septembril 2018 huvirühmade konsultatsiooni UNEA-e ettevalmistamiseks.

ÜRO Keskkonnaprogramm on juhtiv keskkonnaasutus, mis seab globaalse keskkonnaprogrammi, edendab selle ellu viimist ning panustab säästva arengu eesmärkide
täitmisesse. ÜRO Keskkonnaprogrammi eesmärgiks on muuhulgas arendada partnerlust eri osapoolte vahel ning motiveerida inimesi elama keskkonda säästvalt ning mitte tuleviku põlvkondade arvelt.

ÜRO Keskkonnaassamblee on kõrgeim maailma keskkonnaküsimuste üle otsustav organ, mis koguneb igal paaritul aastal Keenias, Nairobis. Eelmisel aastal valiti Eesti Keskkonnaminister
Keskkonnaassamblee presidendiks. Keskkonnaassamblee presidendina vastutab Kiisler strateegiliste ja poliitiliselt oluliste keskkonnaotsuste ettevalmistamise eest. Samuti juhib ÜRO keskkonnaassamblee uus president 2019. aasta märtsis toimuvat kõrgetasemelist kohtumist.

Järgmise aasta märtsis toimuv kõrgetasemelise kohtumise teemaks on ökoinnovatsioon, mis aitaks lahendada keskkonnaprobleeme ning muuta tootmist ja tarbimist säästlikumaks.
Tallinnas toimuv konsultatsioon on suunatud märtsis 2019 toimuva kohtumise ettevalmistamiseks. Konsultatsioonile on oodatud ÜRO Keskkonnaprogrammi juurde akrediteeritud organisatsioonid. Samuti teised organisatsioonid, mis esindavad erinevaid huvirühmi (erivajadustega inimesed, pärandkultuur jne). Sellel aastal toimub Euroopa regiooni konsultatsioon Eestis, mis annab Eesti organisatsioonidele hea võimaluse osalemiseks ning nägemiseks kuidas toimub kõrgetasemelise kohtumise ettevalmistamine.

ÜRO Keskkonnaassamblee huvirühmade konsultatsioon annab hea võimaluse tähistada Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva koos laiendatud Euroopa regiooni erinevate huvirühmadega. Konsultatsioon toimub esmakordselt Eestis ja seda just Eesti 100 aastal.

Osalema oodatakse Eestist erinvaid organisatsioone/liite. Osalemine konsultatsioonil on tasuta ning registreerimiseks on vaja täita osalemistaotus SIIN

Lisainfo: Kai Klein, 53338572, kai.klein@bef.ee

Konsultatsiooni korraldamist rahastab Siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital.