Indikaatoritepõhise, kulutõhusa ja poliitikanõuetele vastava Läänemere elurikkuse seire- ja hindamissüsteemi väljatöötamine

7.-8. mail toimub Tallinnas, Tallink SPA & Conference hotellis (Sadama 11a) LIFE+ projekti MARMONI raames rahvusvaheline seminar, mille teemaks on indikaatoritepõhise, kulutõhusa ja poliitikanõuetele vastava Läänemere elurikkuse seire- ja hindamissüsteemi väljatöötamine (“Towards indicator based, cost effective and policy compliant monitoring and assessment of the marine biodiversity in the Baltic Sea – TotalBio”).

Seminari eesmärgiks on vahetada kogemusi terviklikest indikaatoripõhistest mere elurikkuse hindamisskeemidest ja arutleda, mida tähendab rahvusvaheliste nõuete (eelkõige merestrateegia raamdirektiivi) täitmiseks vajalike uute seiremeetodite ja indikaatorite lisamine riiklikesse mere elurikkuse seireprogrammidesse kulude seisukohalt.

Lisateave: Merle Kuris, MTÜ Balti Keskkonnafoorum, merle.kuris@bef.ee, tel +372 56 203 864

LIFE+ projekt MARMONI ehk „Mere bioloogilise mitmekesisuse seire ja loodusväärtuste seisundi hindamise uuenduslikud lahendused Läänemeres” (okt 2010 – märts 2015) on Läti, Eesti, Soome ja Rootsi ühisprojekt, mis tegeleb mere elurikkuse seire arendamisega, sh eelkõige uute ja kuluefektiivsete indikaatorite ning seiremeetodite väljatöötamisega. Projekti rahastavad  Euroopa Liidu LIFE+ programm, Eesti Keskkonnainvesteeringute Keskus ja Läti Keskkonnakaitse Fond. Projekti toetab ka AS Tallink Grupp. Projekti koduleht: http://marmoni.balticseaportal.net/.

Merestrateegia raamdirektiiv (MSRD) sätestab Euroopa Liidu merekeskkonnapoliitika-alase tegevusraamistiku. MSRD eesmärgiks on tagada merekeskkonna kaitse ja säästev kasutamine ning saavutada Euroopa merede hea keskkonnaseisund aastaks 2020. Vastavalt MSRD-le peavad EL-i liikmesriigid välja töötama ja rakendama merestrateegiad, mis sisaldavad mereala seisundi esialgset hindamist, keskkonnaalaseid eesmärke, meetmeprogrammi hea keskkonnaseisundi saavutamiseks ja seireprogrammi merekeskkonna seisundi ja meetmete mõju jälgimiseks.  Teave Eesti merestrateegia kohta: http://www.envir.ee/merestrateegia.