Jälgi kahjulikke aineid rakendusega Scan4Chem

Andmebaasi tootetestimise tulemused julgustavad – lae alla Scan4Chem rakendus

Igapäevased tooted võivad sisaldada kahjulikke aineid, millel on sageli tõsine mõju inimeste tervisele ja keskkonnale. Plastifikaatorid plasttoodetes, värvained tekstiilides või leegiaeglustid mööblis ja elektriseadmetes on vaid mõned näited.

Vastavalt ELi REACH määrusele on tarbijal õigus müüjalt või tootjalt teada saada, kas toode sisaldab väga ohtlikke aineid. Tarnija on seadusest tulenevalt kohustatud tarbijat nõudmisel teavitama, kui toode sisaldab väga ohtlikku ainet kontsentratsioonis üle 0,1 massiprotsendi. REACHi raames on koostatud väga ohtlike ainete kandidaatainete loetelu, kuhu aineid regulaarselt lisatakse. Praegu on nimekirjas 223 ainet.

Kuigi üldsuse teadlikkus väga ohtlikest ainetest kasvab, ei tea paljud tarbijad nende ainete võimalikest ohtudest, rääkimata oma õigusest saada teavet ohtlike ainete kohta toodetes. Ka ettevõtted saaksid palju ära teha, et oma teavitamiskohustust korralikult täita. Ettevõtete jaoks on suureks väljakutseks sageli väga keerulised ja läbipaistmatud tarneahelad.

Ettevõtete ja tarbijate vahelise suhtluse hõlbustamiseks teevad 20 organisatsiooni 13 riigist koostööd Euroopa Liidu rahastatava projekti LIFE AskREACH raames. Selle projekti raames välja töötatud nutitelefonirakendus “Scan4Chem” võimaldab tarbijatel skannida poes toote vöötkoodi (või sisestada see või toote nimi käsitsi) ja küsida teavet selle kohta, kas see sisaldab väga ohtlikke aineid. Kui ettevõtted on oma tooted andmebaasis registreerinud, ei pea nad vastama üksikutele tarbijapäringutele, vaid info edastatakse otse tarbijale, säästes nii aega ja vaeva mõlemal poolel. Kogu andmebaasis leiduva tooteinfo esitavad kas tootjad või edasimüüjad, kes vastutavad info õigsuse eest.

Tooteteabe juhuslikku kontrolli teostab AskREACHi konsortsium. Sel aastal valiti andmebaasist välja 49 toodet, mida analüüsis sõltumatu akrediteeritud labor ja mis andmebaasi kohaselt on toodetud ilma väga ohtlike aineteta. Ühtegi laboris analüüsitud väga ohtlikku ainet ei leitud üheski 49 tootest kontsentratsiooniga üle 0,1%, mis tähendab, et AskREACHi andmebaasis esitatud teave oli tõepoolest õige. Meie labori andmetel ületas aga üks artikkel RoHS-i direktiivis sätestatud piirväärtust. RoHS-i direktiiv piirab teatud ohtlike ainete kasutamist elektri- ja elektroonikatoodetes, et vähendada nende kontsentratsiooni jäätmetes. See tulemus illustreerib kemikaalidega kokkupuute reguleerimise keerukust, mis võib hõlmata REACHi täiendavaid õigusakte. Sellegipoolest on oma teadmisõiguse kasutamine juba suur samm ohutumate toodete suunas.

Andmebaasi tootetestimise tulemused näitavad väga julgustavat edasiminekut võrreldes meie 2020. aastal läbi viidud spordiartiklite testimise tulemustega, kus 82 toodet osteti juhuslikult EL-i kauplustest. Väga ohtlikke aineid leiti 24% testitud spordiartiklitest ja 0,1% piir ületati umbes 11% juhtudest.
Rakendus “Scan4Chem” on suurepärane ostukaaslane ja aitab teha õigeid ostuotsuseid tervislikuma ja keskkonnasõbralikuma elustiili nimel. Kui teatud toote kohta andmebaasis pole kirjet, tuleks äppi kasutada automaatselt genereeritud päringu saatmiseks jaemüüjale või otse tootjale.

Väga ohtlike ainete taotluste saatmine on väga kasulik, et suurendada teadlikkust nendest ainetest ja tõsta esile tarbijate huvi väga ohtlike ainete vabade toodete vastu. See motiveerib ettevõtteid oma tooteteavet andmebaasi üles laadima ja oma klientidele hõlpsasti kättesaadavaks tegema.
Rakendust on alla laaditud juba üle 90 000 korra ja see pakub väga ohtlike ainete alast teavet enam kui 8,5 miljonile tootele.

Laadi alla Scan4Chem Google Play
Laadi alla Scan4Chem App Store
Üleeuroopaline projekti koduleht
Andmebaas ettevõtetele