Kemikaaliohutuse konsultatsioonid

Pakume konsultatsiooniteenust kemikaaliohutuse tõstmiseks ettevõtetes. Aitame viia ettevõttes ohtlike kemikaalide käitlemise õigusaktide nõuetega vastavusse ning anname soovitusi, kuidas vähendada ohtlike kemikaalide kasutusest  tulenevaid keskkonna- ja tervisemõjusid.

Meie ekspertidel on võimekus tegeleda erinevate kemikaalidega seotud teemadega, hõlmates näiteks järgnevaid valdkondi:

  • kemikaalide ohutu käitlemine ettevõttes;
  • ohutuskaardid ja nende kvaliteet;
  • ohtlike kemikaalide arvestuse sisseseadmine ;
  • ohtlike kemikaalide asendamine;
  • kemikaaliseadusest, REACH ja CLP määrustest tulenevad nõuded.

Balti Keskkonnafoorum on kemikaalide valdkonnaga tegelenud aastaid. Kogemus erinevate huvigruppidega ning individuaalne lähenemine igale ettevõttele garanteerib professionaalse ja tulemusliku konsultatsiooniteenuse.

Tehtud tööd:

Ohtlike kemikaalide käitlemise alane nõustamine ettevõtetes Scanfil OÜ (elektroonika),

OÜ TMB Element (betoonelementide tootmine),

Toyota Baltic AS teenindused Eestis (autohooldus) jt.

Võta meiega ühendust: info@bef.ee

Menüü