Keskkonnahoidlike hangete koolituspäev

Balti Keskkonnafoorum korraldab 14. novembril Euroopa Komisjoni abil kohalike omavalitsuste hanke- ja keskkonnaspetsialistidele mõeldud keskkonnahoidlike hangete koolituspäeva. Koolituspäev on esimene 4-osalisest koolitusprogrammist, mis toimub novembrist 2019 – septembrini 2020 Tallinnas.

Riigihangetel on suur mõju turule, sest avalik sektor ostab palju erinevaid tooteid ja teenuseid. Avaliku sektori turuosa on tavaliselt 5–15% – vahel ka palju suurem. Igal hangitud tootel on selle olelusringi jooksul erinevaid keskkonnamõjusid. Keskkonnahoidliku riigihanke ehk KHRi (inglise keeles „green public procurement“ ehk GPP) eesmärk on juhtida turgu säästvamate kaupade ja teenuste suunas.

4 koolituspäeva jooksul räägitakse hankevajaduste hindamisest, õiguslikest ja strateegilistest külgedest, turu kaasamisest, ringhangetest ning valitakse ühiselt 4 sektorit, millele detailsemalt keskendutakse (nt puhastusteenused, toitlustus). Koolitusprogrammi eesmärk on parandada kohalike omavalitsuste teadlikkust, mõistmist ja oskusi, kuidas hankeid teha keskkonnasäästlikest põhimõtetest lähtuvalt.

Kohtade arv on täis!