Keskkonnahoidlike hangete koolitusprogramm – I koolitus

Keskkonnahoidlike riigihangete koolitusprogrammi 1. koolitus toimus 22. veeruaril 2023. 1. koolitusel tegime keskkonnahoidlike hangete üldise tutvustuse, rääkisime strateegilistest ja õiguslikest külgedest, vajaduste hindamisest ja väärtuspõhistest hangetest rohepöörde kontekstis. Siit leiate koolituse materjalid:

Päevakava

Sissejuhatus ja olemasolevad materjalid, Kai Klein

Keskkonnahoidlikud riigihanked, Karen Silts

Strateegiline planeerimine, Kai Klein

Keskkonnahoidlike kriteeriumite kasutamine riigihangetes, Erki Fels

Lisamaterjal – KHR õiguslikud küljed

Õppevideo – Keskkonnahoidlik mööbli riigihange

Vajaduste hindamine, Sandra Oisalu

Väärtuspõhised hanked, Ivo Krustok