Kiida peatust / laida peatust!

Peatustel on ühistranspordisüsteemis keskne, kuid sageli vähe tähtsustatud roll. Need on ühistranspordisüsteemi visiitkaart – koht, kus iga reis algab, lõpeb või ka jätkub. Peatused on muuhulgas kohad, mis peaksid kutsuma ühistransporti ja teisi säästvaid liikumisviise kasutama.
Teisalt on peatused ka osa avalikust ruumist, ning neile kehtivad kõik kvaliteetsele avalikule ruumile kehtivad nõuded ligipääsetavuse, atraktiivsuse ja turvalisuse osas.
Kuidas tuua ühistranspordipeatused 21.sajandisse? Käimas on pilootuuring, mida viiakse läbi Balti Keskkonnafoorumi, Harjumaa Omavalitsuste Liidu ja Tallinna Transpordiameti poolt Interreg BSR projekti SUMBA+ raames. Uuringu eesmärk on uurida peatuste kasutajakogemust ja testida peatuses kasutajate tagasiside kogumise võimalusi. Palume teil vastata allolevatele küsimustele. Vastamine on anonüümne ja võtab aega umbes 5 minutit (11 küsimust).
Võid valida vastamiseks nt kõige sagedamini kasutatava peatuse või peatuse, mida sa mingil põhjusel kasutada ei soovi.