Koolitused „Veekeskkonnale ohtlike ainete kajastamine vee-ettevõtja ja kliendi vahelistes lepingutes. Juhendmaterjali tutvustamine“

MTÜ Balti Keskkonnafoorum viib ellu projekti “Juhendi koostamine vee-ettevõttevõtjatele veekeskkonnale ohtlike ainete kajastamiseks vee-ettevõtja ja kliendi vahelistes lepingutes” ning selle raames korraldatakse sihtgruppidele erinevates Eesti piirkondades koolitusi.
Koolitused toimuvad järgmistes Eesti linnades:
7.05 Tartu Tartu Loodusmaja, Lille 10
8.05 Kiviõli Kiviõli Seiklusturismi Keskus, Mäepealse tee 1
12.05 Pärnu Tervise Paradiis, Side 14
13.05 Tallinn Bliss Konverentsikeskus, Mustamäe tee 17

Koolituste eesmärgiks on tõsta vee-ettevõtjate (kui ka kõigi teiste seotud osapoolte) teadlikkust veekeskkonnale ohtlikest ainetest. Koolitustel käsitletakse erinevaid meetmeid, millega vee-ettevõttel oleks võimalik paremini ohjata veekeskkonnale ohtlikke aineid ning tutvustatakse juhendit vee-ettevõtjatele veekeskkonnale ohtlike ainete kajastamiseks vee-ettevõtja ja kliendi vahelistes lepingutes. Veekeskkonnale ohtlike ainete ohjamisel ja tingimuste seadmisel ainetele peab kaasnema kõikide osapoolte arusaamine neile pandud kohustustest.

Sihtgrupp: vee-ettevõtjad, nendega kliendisuhetes olevate ettevõtete spetsialistid, kohalike omavalitsuste ning Keskkonnaameti spetsialistid.

Koolitused on tasuta.

Koolitustele saab registreerida täites elektroonilise registreerimisvormi või andes oma osalemissoovist teada e-posti teel – katrin.juhanson@bef.ee.

10:00-10:30 Kogunemine ja hommikukohv
 10:30 Avasõnad
 10:40-11:20 Veekeskkonnale ohtlikud ained – mis need on. Eestis teostatud ohtlike ainete uuringute tulemused. Heli Nõmmsalu (Balti Keskkonnafoorum)
 11:20-11:50 Veekeskkonnale ohtlike ainete potentsiaalsed allikad. Katrin Juhanson (Balti Keskkonnafoorum)
 11:50-12:30 Miks on vaja ohtlike ainete heidet ohjata – ülevaade valdkonna õigusruumist. Margus Korsjukov (Keskkonnaministeerium, veeosakond)
12:30-13:00 Lõunapaus
 13:00-14:00 Õigusaktidest tulenevate nõuete täitmine: miks on vee-ettevõttel neid raske täita? Juhan Ruut (Balti Keskkonnafoorum)
14:00-14:30 Ohtlikke aineid käitlevate tööstusettevõtete kohustused ohtlike ainete heidete ohjamisel – ohtlike kemikaalide arvestus, asendamine. Heli Nõmmsalu (Balti Keskkonnafoorum)
 14:30-15:30 Meetmed veekeskkonnale ohtlike ainete ohjamiseks vee-ettevõttes. Vee-ettevõtja ja kliendi vahelised lepingud. Juhan Ruut (Balti Keskkonnafoorum)
15:30 Koolituse lõpp