Koolituspäev “Kemikaalid, keskkonnasäästlik koristamine”

Korraldasime Kohila Gümnaasiumi tugipersonalile koolituspäeva “Kemikaalid, keskkonnasäästlik koristamine,” mida rahastati projekti “Kohila Gümnaasium – keskkonnahoidlik kool, I faas” vahenditest Keskkonnainvesteeringute Keskuse toel.

Koolituspäeva eesmärgiks oli tõsta kooli personali teadlikkust keskkonnasõbralikust koristamisest.

Tallinna Teeninduskooli puhastusteeninduse eriala õpetaja Maie Ründva käsitles oma ettekandes koristaja töö olulisust ja töötajate motivatsiooni. Lisaks tutvustas ta erinevaid puhastusmeetodeid ja doseerimist märgpesu korral. Osalejatel oli võimalik tutvuda hotel Centrali puhastusvahendite käruga.

Päeva teine pool oli pühendatud kemikaalidele. Balti Keskkonnafoorumi kemikaaliekspert Heli Nõmmsalu tutvustas osalejatele, mis on kemikaalid ja missugused on nende keskkonna- ning tervisemõjud. Muuhulgas rääkis ta sellest, miks ja kuidas nii töös kui ka enda igapäevaelus ohutumaid tooteid valida. Praktilise ülesandena harjutati toodete märgiste lugemist.

Koolituspäeva lõpetuseks arutleti selle üle, kuidas iga töötaja üksi ja ka kollektiivis saab panustada kooli keskkonnasõbralikumaks muutmisesse.