Kuidas saaks vähendada ohtlike ainete kasutamist ettevõtetes?

17 Euroopa riigi esindajad kohtuvad 23. ja 24. oktoobril Riias, et arutada meetmete üle, mis võiksid kõige tõhusamalt ettevõtteid aidata ohtlike kemikaalide kasutamise vähendamisel igapäevaste tegevuste juures.

Kampaania “Tervislikud töökohad haldavad ohtlikke aineid” raames tehtud arvutuste põhjal kasutab umbes 38% Euroopa ettevõtetest igapäevaselt ohtlikke aineid. Sellised ained kujutavad endast tõsist ohtu nii töötajatele ja ümbritsevale keskkonnale kui ka tarbijatele.

Kas on vajalik olemasolevate seaduste muutmine? Ehk peaksid järelevalveasutused teostama äridele tõhusamat ja rangemat kontrolli? Või vahest peituvad lahendused turunduse ja ärijuhtimise põhimõtetes?

Seminaril osalevad erinevate valdkondade esindajad nagu ettevõtjad, rahvusvahelised ja riiklikud vastutavad asutused, tarbijakaitseametnikud, teadlased, ärikonsultandid jt, kes hindavad kõigi arutelu all olevate meetmete ohtude ja sobivuse üle.

Üritusel tehtud soovituste ja järeldustega on võimalik kõigil huvitatutel hiljem tutvuda ning need avaldatakse järgmistel veebilehtedel: askreach.eu, fitreach.eu ja nonhazcity.eu.

Rahvusvahelist seminari “Ettevõtete julgustamine ja toetamine ohtlike ainete kasutamise vähendamisel” korraldab Riia linn ja Balti Keskkonnafoorum kolme projekti raames. Projekte LIFE AskREACH, LIFE Fit for REACH, NonHazCity rahastab Euroopa Liidu programmid LIFE ja INTERREG.