Kurese loodushoiu talu külastus

Eelmisel nädalal, 31. märtsil külastasime Kurese talu, mis on pilootalaks ning partneriks projektis LIFE Viva Grass. Tutvusime kariloomade ootuses olevate rohumaadega ning projekti käigus ehitatud puurkaevuga. Lisaks näitas talu peremees Urmas Vahur loopealsete karjamaade taastamise projekti käigus tehtud töid.

Kurese talu põhitegevuseks on külamaastikel loodushoiu- ja pärandkultuuri kaitse korraldamine.  Igal aastal tuuakse maikuus talu aladel paiknevatele rohumaadele paarsada noorveist, kus nad suvitavad oktoobrini. Taastamis- ja hooldamistööde käigus on nähtavale toodud muinasajast või veelgi kaugemast minevikust pärit põlispõlde, kalmusid, linnuseid ning kultusekivi.

Lisaks 2015. aastal loodud puurkaevule, mis on oluliseks eelduseks kariloomade arvu ning hooldatava ala suurendamisele, viiakse projekti käigus läbi ka talu maadel poollooduslike koosluste seisundi ning sotsiaalmajandusliku olukorra analüüs ning koostatakse jätkusuutlik ärimudel.

LIFE Viva Grass projekti eesmärk on ennetada kõrge loodusväärtusega rohumaade kadumist, luues terviklik planeerimisvahend, mis võtab arvesse ka looduskaitset mõjutavaid sotsiaal-majanduslikke tegureid. Sihiks on pidurdada põllumajandusmaa elurikkuse vähenemist, mis tingitud elanikkonna kahanemisest maapiirkonades. LIFE Viva Grass projekti toetavad rahaliselt Euroopa Liidu LIFE+ programm ja Eesti Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Kurese talu on kõikidele loodusesõpradele, ajaloohuvilistele või niisama uudishimulikele avatud. Rohkem infot talu kodulehelt: https://kurese.wordpress.com

???????????????????????????????????? ???????????????????????????????????? ???????????????????????????????????? ???????????????????????????????????? ???????????????????????????????????? ????????????????????????????????????