Küsitlus: rohelised töökohad merenduses

Euroopa Komisjon ootab vastama küsitlusele, mille eesmärgiks on uurida, kuidas oleks võimalik vähendada merendusega seotud keskkonnamõjusid Euroopas ning milliseid meetmeid organisatsioonid selleks juba kasutavad.

Küsitlusele on oodatud vastama kõik, kelle tegevusala…
1. on seotud keskkonnasõbralike lahenduste väljatöötamisega merenduse valdkonnas. See võib puudutada ükskõik missugust keskkonnamõju.
2. hõlmab Läänemere, Musta mere, Vahemere, Põhjamere, Atlandi ookeani või Põhja-Jäämere piirkonda.

Küsimustikule vastamine võtab aega kuni 15 minutit ning seda saab teha siin.

Täname kõiki, kes küsitluses osalevad!