Kutse projekti „Eesti merealade loodusväärtuste inventeerimine ja seiremetoodika väljatöötamine“/„Inventory and development of monitoring programme for nature values in Estonian marine areas“ – NEMA avaüritusele.

18. septembril 2014 Keskkonnaministeeriumi I korruse saalis (Narva mnt 7a, Tallinn) algusega kell 10 toimub projekti NEMA avaüritus.

Avaürituse eesmärk on tutvustada projekti NEMA kavandatud tegevusi ja oodatavaid tulemusi ning arutada tegevusplaani huvirühmadega.

Projektist: Projekt tegeleb merepõhja elupaikade, merelindude ja viigerhüljeste leviku täpsustamise, seisundi hindamise ning seiremetoodika väljatöötamisega Eesti majandusvööndis ja territoriaalmeres.

NEMA projekti rahastavad Euroopa Majanduspiirkonna finants-mehhanism ja Keskkonnainvesteeringute Keskus. Projekti viib ellu Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut koos partneritega (Eesti Maaülikool, MTÜ ProMare ja MTÜ Balti Keskkonnafoorum Eestist ning GRIDArendal Norrast) juulist 2014 kuni aprillini 2016.

Seminari kutse ja päevakava