LIFE FitforREACH-2 Eesti pilootettevõtete külastus

LIFE FitForREACH-2 projektis asendavad ettevõtted materjalides ja protsessides ohtlikke kemikaale, väldivad nende jõudmist taaskasutusse ning vähendavad nendega kokkupuuteid ja heiteid keskkonda.

Eestis osaleb projektis 2 pilootettevõtet – Paldiski Tsingipada ja Scanfil OÜ ja detsembris külastasime mõlemat ettevõtete, et saada selgemat pilti nende tegevustest projektis ja panna paika järgmised sammud.

12. detsembril külastasime koos kolleegidega Hendrikson DGE-st Paldiski Tsingipada. Projekti LIFE Fit for REACH 2 raames soovib ettevõte oma tööprotsessi uuendada külastuse käigus arutasime täpsemaid plaane ja järgmisi samme, kuidas tootmist ressursitõhusamaks ja keskkonnasõbralikumaks muuta. Eriti huvitav oli meie kõigi jaoks loomulikult ringkäik tootmises.

18. detsembril võtsime koos Hendrikson DGE kolleegidega suuna Pärnule ja külastasime Scanfil OÜ Pärnu tehast, mille peamisteks tegevusvaldkondadeks on telekommunikatsiooni, tööstuselektroonika ning lehtmetallist toodete tootmine. Scanfil OÜ fookus on projektis töötajate terviseohutuse suurendamisel, ohtlike ainete asendamisel ja kemikaalide hoiustamise tingimuste parendamisel. Põneva tootmise külastuse käigus saime põhjaliku ülevaate nii elektroonika kui galvaanika poole pealt.

Projekti kohta saab rohkem lugeda siit.

LIFE FitForREACH-2 elluviimist Eestis rahastab Euroopa Komisjoni LIFE programm ja Keskkonnainvesteeringute Keskus.