LIFE kemikaaliprojektide nõupidamine Vilniuses

Novembri lõpus toimub Vilniuses LIFE kemikaaliprojektide kahepäevane nõupidamine, mida korraldab projekt LIFE Fit for REACH.

LIFE programm esitab oma projektidele ambitsioonikaid nõudeid, et mõõta nende keskkonna- ja sotsiaalmajanduslikke mõjusid, hinnata sihtrühmade käitumise muutust ja/või nende saavutusi poliitikas.

Seetõttu on kohtumise eesmärkideks:

  • anda tagasisidet poliitikakujundajatele, et aidata kavandada, rakendada ja ajakohastada asjaomaseid ELi poliitikaid;
  • jagada parimaid tavasid ja saadud õppetunde LIFE-i ja teiste EL-i rahastatavate projektide, valitsusväliste organisatsioonide ja asjaomaste huvirühmade, sealhulgas väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete, tööstuse ja akadeemiliste ringkondade vahel;
  • edendada programmi LIFE lisandväärtust kemikaalide valdkonnas.

Samuti tutvustatakse vastastikust mõju teiste poliitikavaldkondadega nagu jäätmed, põllumajandus, ressursitõhusus ning keskkond ja tervis, mis käsitlevad sageli kemikaalipoliitikaga seotud küsimusi.

Nõupidamisele järgneb kahepäevane spetsialistide seminar kemikaalide käitlemise parandamise indikaatorite teemal.