LIFE+ projekti MARMONI seni tehtut ja oodatavaid tulemusi tutvustav seminar

Kolmapäeval 19. veebruaril kell 13.00 korraldab MTÜ Balti Keskkonnafoorum koos Eesti Mereinstituudiga seminari, kus tutvustame LIFE+ projekti „Mere bioloogilise mitmekesisuse seire ja loodusväärtuste seisundi hindamise uuenduslikud lahendused Läänemeres“ (MARMONI) raames seni tehtut ning anname ka ülevaate projekti edasistest tegevustest ja oodatud tulemustest. Ühtlasi ootame koosolekul tagasisidet projekti tegevustele ja esialgsetele tulemustele ning tahaksime teiega arutada projekti tulemuste kasutamist mere bioloogilise mitmekesisuse seire (ja ka vastavate andmesüsteemide) arendamisel Eestis. Kohtumisel tutvustatakse muuhulgas ka projekti raames TÜ Eesti Mereinstituudi eestvedamisel valminud veebipõhist tarkvara bioloogilise mitmekesisuse hindamiseks vastavalt MSRD nõuetele.