LIFE UrbanStorm pälvis Euroopa tunnustuse

Möödunud nädalal toimus veeteadliku Euroopa liikumise raames Euroopa roheline nädal, kus keskenduti veele kui ressursile. Nädalale pani punkti rahvusvahelise LIFE programmi projektide tunnustamise gala, kus LIFE UrbanStorm projekt pälvis Euroopa Komisjonilt väärika tunnustuse.

LIFE UrbanStormi projekti juhtpartneriks oli Viimsi vald kuid Balti Keskkonnafoorumilgi oli sellesse projekti oma panus.

Rohelise nädala fookus oli veeressursi kasutamisel – räägiti nii joogivee säästlikust kasutamisest, sademevee kasutamisest, aga ka veemajanduse poliitikatest.

Roheline nädal lõppes LIFE programmi projektide tunnustamise galaga. Kokku oli galale kutsutud üheksa erineva projekti esindajad üle Euroopa. Tunnustuse pälvinud projektid valib välja žürii ja taoline tunnustamine toimub juba 2006. aastast. Finalistid jagunesid seekord kolme programmi vahel: kliima, loodus ning ringmajandus ja elukvaliteet. LIFE UrbanStorm projekt oli nomineeritud kliimavaldkonnas. Lisaks kandideerisid kliima valdkonna peaauhinnale Tšehhi ja Prantsusmaa projektid. Kategooria peaauhinna „LIFE Award for Climate Action“ sai sel aastal siiski Tšehhi. Eesti ja Prantsusmaa projekte tunnistati finaali pääsemise puhul LIFE programmi tunnustusega „LIFE Award“, mille tunnustusauhind on valmistatud taaskasutatud klaasist ja puidust. Rohkem infot leiab siit.

LIFE programm on Euroopa Liidu keskkonna- ja kliimameetmete rahastamisvahend. Programm on toiminud alates 1992. aastast ja on kaasrahastanud rohkem kui 6000 projekti üle Euroopa Liidus ja teistes riikides. Euroopa Komisjon on suurendanud LIFE programmi rahastamist ajavahemikul 2021–2027 peaaegu 60 protsenti, mis on praegu 5,4 miljardit eurot. LIFE-il on neli alamprogrammi: loodus ja bioloogiline mitmekesisus, ringmajandus ja elukvaliteet, kliimamuutuste leevendamine ja nendega kohanemine ning üleminek puhtale energiale.