LIFE Viva Grassi ja ELME projektide ühisseminar ökosüsteemiteenustest ruumilises planeerimises

Täna toimub Keskkonnaministeeriumis LIFE Viva Grassi ja ELME projektide ühisseminar „Ökosüsteemiteenused ruumilise planeerimise ja otsustusprotsesside alustalana Eestis täna ja perspektiivis“.

Lisaks peagi lõppevale LIFE Viva Grassi tulemuste ja töövahendi tutvustamisele, antakse ülevaade ka kõikidest teistest hetkel töös olevatest ökosüsteemiteenuste kaardistamise, hindamise ning planeerimis- ja otsustusprotsessidega seotud protsessidest ja tegevustest, sh riiklikust MAES protsessist, ökosüsteemiteenuste integreerimisest merealade planeerimisse ning ökosüsteemiteenustest keskkonnaarvepidamises.

Seminari avanud Keskkonnaagentuuri direktor Taimar Ala sõnul on ökosüsteemipõhise lähenemise puhul oluline erinevate valdkondade parem integreerimine. “Mul on hea meel täna näha ühes ruumis nii palju erinevate keskkonnavaldkondade esindajaid,” sõnas Ala.

Kalev Sepp rõhutas oma ettekandes vajadust viia ökosüsteemiteenuste aspekt sisse keskkonnakorralduse vahenditesse ja põllumajandus-keskkonnatoetustesse. Lisaks on vaja rohkem rakendusmehhanisme ning koostööd sotsiaalteadlastega.

Projekti LIFE Viva Grass („Terviklikud planeerimislahendused poollooduslike koosluste majandamiseks”) eesmärk oli ennetada kõrge loodusväärtusega rohumaade kadumist ja tõsta poollooduslike rohumaade majandamise tõhusust, luues integreeritud planeerimise töövahendi. Projekt viidi ellu Baltimaades 9 pilootalal. Projekt algas 2014. aasta juunis ning lõppeb käesoleva aasta aprillis. Väljatöötatud töövahendiga saab tutvuda projekti kodulehel: https://vivagrass.eu/.