MARMONI projekti lõpukonverents “Innovative indicators, methods, monitoring & assessment of marine biodiversity in the Baltic Sea”

27.-29.jaanuaril 2015 toimub Jurmalas, Lätis MARMONI projekti lõpukonverents “Innovative indicators, methods, monitoring & assessment of marine biodiversity in the Baltic Sea”.
Konverents võtab kokku projekti tegevused ning annab ülevaate välja töötatud merekeskkonna elurikkuse indikaatoritest.

Projekti eesmärgiks oli välja töötada kontseptsioonid, et hinnata mereliikide ja –elupaikade seisundit ning erinevate inimtegevuste mõju mere bioloogilisele mitmekesisusele Läänemeres. Projekti sihiks on luua uuenduslik, ühtsel mere bioloogilise mitmekesisuse indikaatorite süsteemil põhinev seire- ja hindamiskontseptsioon ning testida seire- ja hindamismeetodeid ka praktikas.

Analüüsiti 28 olemasolevat merekeskkonna indikaatorit ning välja pakuti kokku 48 indikaatorit, mida saab kasutada mere elurikkuse hindamiseks. Elurikkuse seisundi hindamiseks töötati välja ka 11 uut seiremeetodit.

Samuti loodi mere elurikkuse hindamise töövahend (http://www.sea.ee/marmoni/index.php).

Projekt lõpeb märtsis 2015 ning seda rahastasid Euroopa Liidu programm LIFE+ Loodus ja elurikkus, Keskkonninvesteeringute Keskus ja teised doonorid kogueelarvega ligi 6 miljonit eurot.
Projekt viidi läbi 4 riigis – Eestis, Lätis, Soomes ja Rootsis ning projekti edukusse panustasid enam kui 70 eksperti.

Projekti tulemusi on plaanis Eestis veel ka eraldi kokkuvõtval seminaril tutvustada.

Projekti kohta saab rohkem teada ka kodulehelt marmoni.balticseaportal.net.