MARMONI projekti tulemusi tutvustav seminar Eestis

10.märtsil lõpetame LIFE+ projekti „Mere bioloogilise mitmekesisuse seire ja loodusväärtuste seisundi hindamise uuenduslikud lahendused Läänemeres (MARMONI)“ tulemusi tutvustava seminariga Tallinnas Tallink Spa ja Konverentsi hotellis.
Seminaril saab ülevaate projekti raames tehtud välitöödest ning välja töötatud indikaatoritest, samuti veebipõhisest tarkvarast bioloogilise mitmekesisuse hindamiseks vastavalt merestrateegia raamdirektiivi nõuetele. Juttu tuleb ka seire maksumusest ja kuluefektiivsusest ja ka avalikkusele suunatud tegevustest.
Registreerumiseks palun täita elektrooniline registreerimisvorm – https://docs.google.com/forms/d/1wKyyqqBUijs3LsyvO9qcmwyoiEP4mH6BPKlZyDrLLC8/viewform?c=0&w=1 hiljemalt  6.märtsiks.

marmoni versijas     LIFE LOGO    KIK Est