Tegevused

Balti Keskkonnafoorum tegutseb peamiselt projektipõhise vabaühendusena. Aastate jooksul oleme kirjutanud ja läbi viinud kümneid rahvusvahelisi ning siseriiklikke projekte. Pakume ka koolitusi, konsultatsioone, seminaride korraldamise ning projektide kirjutamise teenust. Oleme välja andnud erinevaid käsiraamatuid ja infomaterjale.

Meie tegevusvaldkonnad hõlmavad järgnevaid teemasid:
– tarbijateadlikkus ja keskkonnahoidlik käitumine;
– kemikaalialane teadlikkus ja ohutus;
– looduskaitse (ökosüsteemiteenused, liigirikkus, elupaikade säilitamine ja taastamine);
– kliimamuutuste leevendamine ja mõjudega kohanemine;
– säästev linnaline liikuvus;
– ohtlikud ained veekeskkonnas ja veemajanduskavad;
– keskkonnakorraldus.