NonHazCity viimane konverents ja projekti lõpp

Projekti NonHazCity viimane konverents toimus jaanuari lõpus Riias. Kaks päeva olid täis sisukaid  ja põnevaid arutelusid projektis saadud kogemuste ning õnnestumiste kohta. Uusi ideid, mida jagada ja mõtteid tehtu osas oli eduka projekti lõpuks kogunenud hulgaliselt.

Pärnu abilinnapea Rainer Aavik tõi konverentsil esile NonHazCity projekti raames elanike hulgas läbiviidud kampaania, kui olulise meetme, mille abil tõsta elanikkonna teadlikkust ohtlikest ainetest meie igapäevas.

Maxi Nachtigall, kes esindas EUSBSRi ohtlike ainete poliitika valdkonda, rõhutas vajadust ühendada ruumiline planeerimine kliimamuutuste modelleerimise ja sadevee probleemidega (sh kemikaalid sadevees), mis aitaks sillutada teed erinevate sektorite vaheliseks koostööks.

Konverentsil tekkinud aruteludest kogus mõned mõtted kokku Martin Futter Rootsi Põllumajandusteaduste Ülikoolist. Ohtlike ainete vähendamisel on tähtsad neli sammast – teadlikkus, informatsioon, vastutus ja tegutsemine. Seda on oluline meeles pidada, kui kohalikud omavalitsused alustavad projekti tulemuste rakendamist. Lisaks on väga oluline rahvusvaheline koostöö, mis oli selle projekti eduvõti.

Konverentsil tehtud järelduste ja kokkuvõtetega saad tutvuda siin.

Kõik konverentsil tehtud ettekanded on tutvumiseks üles laetud.