Ohtlike ainete koolitusprogramm hankespetsialistidele

Puutume ohtlike ainetega kokku nii kodus kui kontoris, kuid teadlikkust tõstes ja teadmisi kogudes oskame paremini ära tunda meid ümbritsevaid kemikaale ja otsustada, kas need on meie jaoks ohutud, ja vältida neid, mis ei ole. See on ka üks projekti „NonHazCity2“ eesmärke.

Mitmest läänemereäärsest riigist pärit spetsialistidest koosnev projektimeeskond on just selleks otstarbeks ette valmistanud koolitusmaterjalid. Tegu on praktilise tööriistaga, mis aitab mugaval viisil õppida tundma põhitõdesid ohtlike keemiliste ainete, nende allikate ja nende vältimise viiside kohta hangete läbiviimisel. Koolitusmaterjal koosneb viiest moodulist, mis annavad teavet selle kohta, mis on ohtlikud ained ja kuidas need toodetest ja esemetest välja lekivad, selgitab nende mõju meie kehale ja keskkonnale, annab lühikese ülevaate kemikaalide käitlemise õiguslikust alusest ja aitab lugejal tuvastada viise, kuidas vähendada, vältida või asendada tooteid või teenuseid, mis võivad sisaldada ohtlikke aineid.

Koolitusprogramm sisaldab ka palju praktilisi näiteid sarnaseid hankeid läbiviinud omavalitsustest. Koolituselt saadud teadmised saate integreerida igapäevatöösse ja teha teadlikke otsuseid, vältides riske inimeste tervisele ja keskkonnale.

See e-õppe kursus on ette nähtud omavalitsuste hankespetsialistidele, samuti spetsialistidele, kes teevad ostuotsuseid, nt koolides, lasteaedades, erinevates kontorites jne.

Koolitusprogrammi koostasid Audronė Alijošiutė-Paulauskienė, Ingrida Bremere, Daina Indriksone, Gražvydas Jegelevičius, Justė Kukučionė, Heli Nõmmsalu, Hannamaria Yliruus ja Sigita Židonienė.

Veebitööriista leiate siit:

· inglise, eesti läti, leedu keeles: https://training.nonhazcity.eu

· soome keeles: https://www.ekotuki.fi/kemikaalikoulutus/

· vene keeles: https://www.youtube.com/playlist?list=PLT3WgiGHiI1m1VSo6hhaHO8pai7PiZnP_